skip to Main Content
+4 0721 287 212 office@procert.ro

Organismul de certificare CERTIFICARI PROCERT SRL este o entitate cu personalitate juridică română, având o formă juridică de societate cu răspundere limitată și capital integral privat.

Organismul de certificare ProCert este organism de certificare a sistemelor de management – își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 Evaluarea conformitãtii. Cerințe pentru organisme care efectueazã audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe precum și cu regulile stabilite în procedurile proprii care stau la baza activității de certificare a unei organizații.

CERTIFICARI PROCERT SRL are sediul în Mun. Târgu- Mureş, Str. Madách Imre, Nr. 8, Jud. Mureş, este inregistrată la Oficiul Registrului Comercial de pe lângă Tribunalul Mureș, având Cod Unic de Inregistrare: 22431268.

CERTIFICARI PROCERT SRL certifică urmatoarele tipuri de sisteme de management:

– al calității conform cerințelor stadardului ISO 9001:2015;

– de mediu conform cerințelor stadardului ISO 14001:2015;

– al sănătății și securității ocupaționale conform cerințelor stadardului ISO 45001:2018;

– al securității informaționale conform cerințelor stadardului ISO 27001:2013;

– al siguranței alimentelor conform cerințelor stadardului ISO 22000:2018

– bune practici de fabricație conform cerințelor standardului  ISO 22716:2007 (GMP)

pentru diverse domenii de activitate, pe întreg teritoriul României.

Domeniile pentru certificarea sistemelor de management cuprind cele 39 de coduri EA /întreg codul CAEN cu excepția urmatoarelor domenii: aerospațial, industria muniției și armamentului și domeniul nuclear.

Criteriile pe bază carora se evalueaza sistemele de management ale unei organizații sunt urmatoarele :

– standardele de referință;

– documentele sistem-ului/elor de management (manual, proceduri, instrucțiuni, planuri, etc.);

– cerințe legale și de reglementare aplicabile.

Decizia de certificare este luată de Comisia de Certificare din cadrul CERTIFICARI PROCERT SRL ca urmare a parcurgerii etapelor ce presupun efectuarea auditurilor prin care se verifică conformitatea sistem-ului/elor de management implementat(e) de client cu standard-ul/ele și legislația aplicabilă în domeniul solicitat pentru certificare. În urma unei decizii favorabile se eliberează certificat-ul/ele și marc-a/ile de conformitate.

Certificarea se adreseaza solicitanților care vor să își demonstreze pe piața internă și externă capabilitatea de a oferi produse și/sau servicii într-un mod controlat și la o calitate într-o continuă îmbunătățire.

Având în vedere caracterul voluntar al certificării sistemelor de management, pentru a furniza încredere clienților săi, Organismul de Certificare ProCert îi tratează nediscriminatoriu, iar pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de certificarea Sistemelor de Management aplică principiile prevazute de standardul SR EN ISO/CEI 17021:2018 și anume: imparțialitate, competență, responsabilitate, transparență, confidențialitate și capacitate de răspuns la reclamații.

CERTIFICARI PROCERT SRL își desfășoară activitățile de certificare a sistemelor de management pe baza Contractului de certificare pentru evaluarea sistem-ului/elor de management în vederea certificării/recertificării, ce devine act juridic executoriu după semnarea sa de ambele părți.

 

Echipa ProCert  vă stă la dispoziție pentru a vă oferii încrederea de care aveți nevoie.

Back To Top